Všechny přednášky se uskuteční v posluchárně K1 na MFF UK, Sokolovská 83, Praha-Karlín, v čase 17:30 - 19:00. Současně bude probíhat live stream na našem YouTube kanálu. V tuto dobu bude také možné klást dotazy přes webové rozhraní Menti.com. Záznamy zůstávají zveřejněné na YouTube.

Aktuality můžete sledovat na naší FB stránce.

PROGRAM NA AKTUÁLNÍ ROK
Program bude zveřejněn na začátku zimního semestru.

Minulé přednášky: ak. rok 2021/2022

středa 6. 10.     Algokracie, Etika a Společnost  (plakát,   přednáška)
Josef Holý (Semantic Visions) o nadvládě algoritmů v online světě

středa 20. 10.     Procedurální generování obsahu ve videohrách  (plakát,   přednáška)
Filip Krijt (Bohemia Interactive) o vývoji počítačových her

středa 3. 11.     Jak předem odhadnout volební výsledky? A jak se to letos povedlo?  (plakát,   přednáška)
Pavel Ranocha (Kantar CZ) s analýzou aktuálních volebních výsledků

středa 1. 12.     Dozimetrik v kasínu  (plakát,   přednáška)
Vojtěch Stránský (ELI Beamlines) o simulacích v radiační fyzice

středa 15. 12.     Ekonomie informací a teorie racionální nepozornosti  (plakát,   přednáška)
Filip Matějka (CERGE-EI) o modelování v behaviorální ekonomii

středa 23. 2.     Jak vzniká desková hra - od nápadu k realizaci  (plakát,   přednáška)
Petr Murmak (Czech Games Edition) o vývoji nejúspěšnějších českých deskových her

středa 9. 3.     Kdy mrznou kvarky?   (plakát,   přednáška)
Boris Tomášik (FJFI ČVUT) o fázovém diagramu hmoty horkého vesmíru a fluktuaci počtu částic

středa 23. 3.     Mozek jako metropole  (plakát,   přednáška)
Jaroslav Hlinka (ÚI AV ČR) o tom, jak je možné matematicky modelovat mozek

středa 6. 4.     Zelená energie, politika a matematika  (plakát,   přednáška)
Tomáš Rusý (Second Foundation) o využití optimalizace v eko-energetice

středa 20. 4.     Od zlomků k modelům a zase zpět  (plakát,   přednáška)
Jan Kuratko (Allianz) o vytváření pojišťovacích modelů

středa 4. 5.     Matematické výzvy při optimalizaci Supply Chain  (plakát,   přednáška)
David Kadleček (DNAI)

Dojmy studentů

Zveřejňujeme dojmy studentů z letního semestru 2018/19. Jedná se o copy-paste z anket: všechny odpovědi, bez oprav a bez cenzury.